REGULAMIN POBYTU W APARTAMENTACH ORLA

 1. Gość dokonując potwierdzenia rezerwacji zgodnie z pkt 6 poniżej w Apartamentach Orla oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 2. Opłacony pobyt w apartamencie trwa od godz. 14:00 pierwszego dnia do godz. 11:00 ostatniego dnia.
 3. Przyjazd możliwy jest w przedziale czasowym od godz. 14:00 do godz. 20:00, natomiast apartament należy opuścić do godz. 11:00 (prosimy o kontakt w celu ustalenia innych godzin najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd).
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od godz. 22:00 do godz. 8:00. W przypadku zakłócania ciszy nocnej lub głośnego zachowania w ciągu dnia, które uniemożliwia komfortowy wypoczynek, pozostali gości mają prawo wezwać ochronę na koszt osoby / grupy, która nie reaguje na prośby o zmianę swojego zachowania.
 5. Sauna jest czynna od godz. 17:00 do godz. 23:00. Zasady korzystania z sauny:
  – z sauny korzystać mogą wyłącznie mieszkańcy apartamentów;
  – w celu nagrzania sauny należy samodzielnie włączyć piec w saunie (szacowany czas nagrzewania około 1 godziny);
  – piec podpięty jest do energii elektrycznej tylko w godzinach funkcjonowania sauny
  – korzystanie z sauny odbywa się na własną odpowiedzialność.
 1. Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30 %. Rezerwację uznajemy za potwierdzoną, jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji odnotujemy wpłatę na naszym rachunku bankowym. Bezpłatne anulowanie lub zmiana rezerwacji możliwe jest do 30 dni przed przyjazdem. Jeżeli anulacja lub zmiana nastąpi później, zaliczka nie zostanie zwrócona.
 2. Warunkiem wydania apartamentu w dniu przyjazdu jest uiszczenie wpłaty końcowej przelewem bankowym najpóźniej na 1 dzień roboczy przed planowanym przyjazdem. Niedokonanie opłaty za pobyt z góry uprawnia do odmowy zameldowania gościa i wydania mu klucza do apartamentu.
 3. Wcześniejszy niż planowany wyjazd nie upoważnia do zwrotu części ceny za pobyt.
 4. Każdy z gości zobowiązany jest do posiadania i przedstawienia osobie wydającej apartament dokumentu (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) w celu potwierdzenia tożsamości.
 5. Wszelkie wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące stanu apartamentu powinny być zgłaszane w momencie rozpoczęcia pobytu/ przekazania kluczy. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że został on oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa oraz z wyposażeniem opisanym w załączniku do niniejszego regulaminu.
 6. Za wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie pobytu odpowiedzialność finansową ponoszą najemcy apartamentów. Prosimy o zgłaszanie szkody w dniu jej powstania.
 7. Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy o sprawdzenie czy jest on zamknięty na klucz. Apartamenty Orla nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w apartamentach.
 8. Klucz do apartamentu wraz z kartą RFID należy przechowywać we własnym zakresie z należytą dbałością, aby uniknąć jego zagubienia. Za utratę klucza zostanie pobrana opłata w wysokości 100 zł.
 9. W przyziemiu budynku znajduje się narciarnia z suszarkami do butów narciarskich. Zdecydowanie nie dopuszcza się wchodzenia w butach narciarskich do innych części budynku. Suszarki do butów prosimy włączać samodzielnie w godzinach wieczornych.
 10. Na terenie budynku panuje całkowity zakaz palenia – zainstalowane są czujniki dymu.
 11. Przyjmujemy małe psy po uprzednim uzgodnieniu. Pobyt psa należy zgłosić w momencie dokonywania rezerwacji. Obowiązuje jednorazowa opłata za pobyt pupila w wysokości 50zł.
 12. Aktualne hasło do sieci WIFI dostępne jest w każdym z pokojów w ulotce informacyjnej.
 13. Apartamenty nr 2, 3, 4, 5, 6 przeznaczone są dla max. 4 osób dorosłych, natomiast apartament nr 1 dla max. 6 osób dorosłych.
 14. Ze względu na stromy podjazd, w przypadku opadów śniegu lub gołoledzi sugerujemy wyposażenie samochodu w łańcuchy przeciwśniegowe.